Zarząd

 1. Marciniak Hieronim – prezes Zarządu
 2. Pawlak Jerzy – wiceprezes Zarządu
 3. Płatkowski Waldemar – sekretarz
 4. Matusiak Stanisław – członek
 5. Lenczewski Jan – członek
 6. Walczak Jacek – członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Kolasa Jarosław – przewodniczący
 2. Wyszyński Piotr – członek
 3. Wiewiórski Jarosław – członek

Sąd Koleżeński:

 1. Szczepaniak Józef – przewodniczący
 2. Adamiak Sławoj – członek
 3. Kaźmierczak Sylwester – członek