Zgierska Giełda Ptasia

Zgierska Giełda Ptasia mieszcząca się w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 59a zaprasza w każdą niedziele wszystkich miłośników i hodowców zwierząt. Na giełdzie od kilku lat spotykają się hodowcy gołębi, drobi ozdobnego, ptaków egzotycznych i królików. Zaopatrzyć się można również w karmy, witaminy i inne niezbędne w hodowli artykuły. W trosce o bezpieczeństwo teren giełdy jest chroniony i objęty nadzorem lekarza weterynarii. Wszelkich informacji udziela właściciel Hieronim Marciniak nr tel. 511-654-604.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.