Wybory do Kolegium Sędziów i spotkanie Prezesów z 8 września 2013 roku