Sprawozdanie z Wystawy – Zgierz 2015

P2950637-001W dniach 19 – 20 grudnia  2015 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2  odbyła się  Wystawa Aleksandrowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. 28 wystawców wystawiło 402 szt, gołębi w 24 rasach. Najliczniej reprezentowane były rasy: PDL Srebrniak – 84 szt.,  PDL Sroka Łowicka 41 ,   PDL Perłowy – 36szt.

Galeria i c.d. sprawozdania

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.