Sprawozdanie z Wystawy Zgierz – 2014

W dniach 08-09 lutego 2014 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2  odbyła się  Aleksandrowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. 38 wystawców wystawiło 420 gołębi oraz 20 szt. drobiu ozdobnego. Najliczniej reprezentowane były rasy: PDL Srebrniak – 84 szt.,  PDL Sroka Łowicka 46 , NDL Podbródek – 42 szt, PDL Perłowy – 40 szt.
Zobacz galerie i szczegółowe sprawozdanie

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.