Nowe władze ziązku

W dniu 25.04.2015r. w Aleksandrowie Łódzkim na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków AZHGRiDO  wybrano  władze związku w składzie: Zarząd Marciniak Hieronim – Prezes Zarządu Pawlak Jerzy – wiceprezes Płatkowski Waldemar – sekretarz  Matusiak Stanisław – członek Lenczewski Jan – członek Walczak Jacek – członek Komisja Rewizyjna Kolasa Jarosław – przewodniczący Wyszyński Piotr – członek Wiewiórski Jarosław – członek Sąd Koleżeński Szczepaniak Józef – przewodniczący Adamiak Sławoj – członek Kaźmierczak Sylwester – czlonek

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.