Klub

Zarząd Klubu Sroki Łowickiej i Perłowego im. Włodzimierza Michała Stasiaka

  1.     Pawlak Jerzy                 –    przewodniczący Klubu
  2.    Kolasa Jarosław             –   z-ca przewodniczącego Klubu ds. hodowli
  3.    Płatkowski Waldemar    –    sekretarz Klubu
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.