Historia

Historia powstania Aleksandrowskiego Związku Hodowców Gołębi

W dniu 2 lutego 2006 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim przy ul.  M. Skłodowskiej Curie 5 doszło do spotkania grupy hodowców którego celem było powołanie do życia Aleksandrowskiego Związku Hodowców Gołębi. Z szeregu hodowców wybrano komitet założycielski w skład którego weszli koledzy: Karpiak Grzegorz , Karpiński Jerzy, Kowalczyk Mariusz, Marczyński Piotr, Matusiak Stanisław, Szczepański Eugeniusz, Walczak Krzysztof, Wieczorek Karol i Zajdler Ryszrd. Postanowiono nowo powstałemu Związkowi nadać nazwę: Aleksandrowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego a do pierwszych władz wybrano: Zarząd

 1. Marczyński Piotr – Przewodniczący
 2. Karpiak Grzegorz – wiceprzewodniczący
 3. Szczepański Eugeniusz – sekretarz
 4. Walczak Krzysztof – skarbnik
 5. Matusiak Stanisław – członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Budzyła Mariusz – Przewodniczący
 2. Roliński Andrzej – członek
 3. Wieczorek Karol – członek

Sąd Koleżeński:

 1. Pawlak Mirosław – przewodniczący
 2. Zawadzki Marek – członek
 3. Karpiński Jerzy – członek

Pierwszą siedzibą związku był adres jej Przewodniczącego tj. ul. Głowackiego 39 w Aleksandrowi Łódzkim, jednak spotkania członków odbywały się w salach gościnnego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. W dniu 2 marca 2006 roku w Sądzie Rejonowym w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym zostały złożone dokumenty o rejestracje stowarzyszenia, który został zarejestrowany w dniu 27.04.2006 roku ( nr KRS 0000254138). Złożono też wniosek do Zarządu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Radowych i Drobiu Ozdobnego o przejęcie Aleksandrowskiego Związku w swoje szeregi. Uchwałą Zarządu PZHGRiDO z dnia 02 września 2006 roku Związek został przyjęty w jego struktury a nowo powstałemu Związkowi nadano nr ewidencyjny 70. Obecnie siedziba Związku mieści się w Aleksandrowie Łódzkim przy pl. Kościuszki 3.   Aktualne władze Związku zostały wybrane na zebraniu w dniu 21.05.2011 roku a to jego skład. Zarząd:

 1. Marciniak Hieronim – prezes Zarządu
 2. Matusiak Stanisław – wiceprezes Zarządu
 3. Płatkowski Waldemar – sekretarz
 4. Pawlak Jerzy – skarbnik
 5. Zajdler Ryszard – członek
 6. Adamiak Sławoj – członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Kolasa Jarosław – przewodniczący
 2. Wyszyński Piotr – członek
 3. Wota Zbigniew – członek

Sąd Koleżeński:

 1. Krawiec Bogdan – przewodniczący
 2. Pacześ Wiktor – członek
 3. Taborowski Sławomir – członek

Aleksandrowski Związek zrzesza hodowców z Aleksandrowa i okolic ale jest otwarły na współprace z hodowcami całego kraju. Ściśle współpracuje ze Zgierskim Związkiem Hodowców Gołębi, Klubem Ras Niemieckich czy Włocławskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. W związku przeważają hodowcy gołębi ale są również hodowcy drobiu ozdobnego , których eksponaty są ozdobą każdej wystawy. W dniu 06 października 201 2 roku podczas zebrania członków powołano do życia Klub Sroki Łowickiej i Perłowego a na wniosek kolegi Jerzego Pawlaka nadano mu imię śp. Włodzimierza Michała Stasiaka sędziego międzynarodowego, wielkiego miłośnika i znawcę tych ras, przyjaciela Aleksandrowskiego i Zgierskiego Związku Hodowców Gołębi, którym służył zawsze pomocą. A.Grabowski  

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.